مراحل تعویض باتری

باتری را با رعایت نکات ایمنی و دقیقا طبق مراحل ذیل تعویض نمایید.در هنگام نصب از تجهیزات و ابزاری که باعث اتصال قطب ها به یکدیگر می شوند جدا خودداری کنید.


  • موتور را خاموش کرده و سوییچ را خارج نمایید.باتری را در مجاورت آتش قرار ندهید
  • ابتدا کابل قطب منفی را از باتری جدا کرده و سپس کابل قطب مثبت را جدا نمایید.
  • بست نگهدارنده باتری را باز کرده و باتری قدیمی را خارج کنید
  • باتری جدید را در جهت صحیح در محل خود قرار داده و بست نگهدارنده را محکم نمایید.
  • ابتدا کابل قطب مثبت و سپس کابل قطب منفی را به باتری جدید وصل کرده و بست ها را کاملا محکم نمایید.

علائم ایمنی :

نیروگستران خراسان گروه کارخانجات نیروگستران خراسان