نیروگستران خراسان

تماس با ما

آدرس کارخانه :

مشهد ، کیلومتر 17 جاده کلات ، تقاطع کنار گذر شمالی

تلفن : 16 - 32626614 - 051 فکس : 32626608 - 051

صندوق پستی : 1486 - 91775 ایمیل : info@ngkh.ir

تماس با دفتر مرکزی :

تلفن : 91091030 - 021 فکس : 91091030 - 021