علائم اختصاری باتری خودرو

علائم اختصاری باتری خودرو

مفاهیم CCA : شدت جریانی که یک باتری می تواند برای استارت زدن خودرو در هوای سرد ارائه دهد.

علائم اختصاری باتری خودرو:

مفهوم Cold Cracking Amps=CCA

CCA همان جریان تست درجه حرارت پایین باتری است.

آمپر باتری در هوای سرد ، نسبتی است که به منظوربیان توانایی باتری جهت استارت زنی خودرو در هوای سرد بکار می رود. این نسبت برابر نسبت آمپراژ یک باتری نو و کاملا شارژ شده در درجه حرارت منفی 18 درجه سانتی گراد به مدت 30 ثانیه و ثابت بودن ولتاژ 2/7 ولتی در باتری 12 ولتی می باشد.

مفهوم Cracking Amps = CA

نسبتی است که به منظور بیان مقدار دشارژ برحسب آمپر در یک باتری نو و کاملا شارژ شده در درجه حرارت صفر درجه سانتی گراد و به مدت ۳۰ ثانیه و ثابت بودن ولتاژ ترمینال در ۲/۱ ولت یا بیشتر در هر سلول باتری می باشد.

مفهوم Reserve Capacity=RC

ظرفیت ذخیره (Reserve Capacity ) نسبتی است که بیانگر قدرت راه اندازی موتور توسط باتری در 80 درجه فارنهایت (27 درجه سانتی گراد) می باشد و می تواند در 25 آمپر دشارژ گردد و ولتاژ باتری در مقدار 5/10 ولت ثابت باقی بماند . هرچه این نسبت زیاد باشد ، مقدار زمانی کارکرد خودرو در صورت خرابی آلترنا تور (دینام )بیشتر است.