فناوری

مشاهده همه
Sunset in the mountains
چگونگی نصب باتری

انتخاب باتری برای هر خودرو موضوعی است که باید به آن توجه ویژه ای کرد.

Sunset in the mountains
علائم اختصاری باتری خودرو

مفاهیم CCA : شدت جریانی که یک باتری می تواند برای استارت زدن خودرو در هوای سرد ارائه دهد.

نگهداری

مشاهده همه
Sunset in the mountains
چگونگی نصب باتری

به منظور کم کردن مشکلات ناشی از نشت اسید و یا خوردگی ، ترمینال های باطری و جعبه و سینی باطری های کهنه و قدیمی را با آب شست و شو داده و تمیز کنید. خوردگی زیاد را با مخلوط کردن جوش شیرین و آب می توان خنثی کرد.

Sunset in the mountains
نحوه مراقبت از باتری خودرو

تابستان زمانی است که مشکلات باتری شروع می شوند، اما به این دلیل که موتور به آسانی می چرخد، وضعیت نامناسب باتری خودرو نادیده گرفته می شود. برخی از چیزهایی که گرما برآن ها اثر می گذارد عبارتند از:

نیروگستران

مشاهده همه