آزمایشگاه

آزمایشگاه گروه کارخانجات نیروگستران خراسان، جهت انجام آزمایش های مربوط به باتری های سرب اسیدی با به‌کارگيري روش‌هاي آزمون ملی و بین المللی، در سال1380 تاسیس گردیده است.


اين آزمايشگاه‌‌ با هدف افزايش سطح رضايت مشتريان خود، از طريق ایجاد بهبود مستمر در خدمات آزمايشگاهي با كيفيت، رعایت اصول بی طرفی و محرمانگی موارد زير را سرلوحه عملكرد خود قرار داده‌است:

  • ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب به مشتریان ، با استفاده از آخرین روش ها و دستاوردهای علمی و تجربی
  • توسعه دامنه فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون‌ها ، از طريق انجام مطالعات ،گسترش و خريد تجهيزات
  • تلاش در جهت افزایش سطح کیفیت محصولات تا رسیدن به نقص صفر
  • ايجاد انگيزش، ارتقاء سطح مهارت و كارايي كاركنان از طريق آموزش‌هاي سيستماتيك، برنامه‌ريزي شده و مستمر

براي دستيابي به اين موارد،آزمایشگاه گروه کارخانجات نیروگستران خراسان سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي استاندارد ‌


ISO/IEC 17025:2017

نیروگستران خراسان

طراحي نموده و مدير ارشد و کلیه کارکنان اين آزمايشگاه‌ خود را ملزم و متعهد مي‌دانند كه منابع و امكانات لازم را براي تحقق اهداف، برآوردن الزامات اين استاندارد و همچنين بهبود و توسعه فعاليت‌هاي آزمايشگاه ‌، فراهم آورند.

گروه کارخانجات نیروگستران خراسان